Protestantse Kerk Wevelgem
© Protestantse Kerk Wevelgem, Spoorwegstraat 18, 8560 Wevelgem
Spoorwegstraat 18, 8560 Wevelgem
Home Over ons Kinderkerk Info Diaconie Oecumene Publicaties Regio

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Kerk te Wevelgem, die ressorteert  onder de Verenigde Protestantse Kerk in België
De Protestantse Kerk te Wevelgem is een open gemeenschap, die ruimte biedt aan  mensen van uiteenlopende protestantse tradities en opvattingen. Wij willen immers vrijheid scheppen om samen persoonlijk en als gemeenschap gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, waaraan een ieder van ons zijn of haar eigen invulling  kan geven. Vanuit dit geloof richten wij ons tot onze medemens. Als erfgenamen  van de Hervorming en staande in de traditie van de Verenigde Protestantse Kerk in  België pogen wij zo in een open en oecumenische geest "kerk in de gemeente" te  zijn: aanwezig, biddend en vierend. Om U een nader beeld van ons te geven vertellen wij nu graag iets over ons  kerkelijk leven, de geschiedenis van de gemeente en de liturgie van de diensten  daarvan. Wij hopen zo uw belangstelling te wekken voor een ontmoeting en nadere kennismaking met de Protestantse kerk Wevelgem, die door haar aanwezigheid nu  en in de toekomst mee wil bouwen aan een leefbare en menslievende samenleving  in de gemeente Wevelgem. We hopen U weldra eens te mogen ontmoeten!
Contactadres

Agenda

Zondag 5 november 10.00 uur

Ds. Jo Jan Vandenheede Ouderling van dienst: Luc Vangampelaere

Zondag 12 november 10.00 uur

Dhr. Vansteenkiste Ouderling van dienst: Linda Windels

Zondag 19 november 10.00 uur

Dhr. Luc D'Hoe  Ouderling van dienst: Johan Tytgat

Zondag 26 november 10.00 uur

Mw. Els Maassen Ouderling van dienst: Luc Vangampelaere

Zondag 3 december 10.00 uur: 1e van Advent

Dhr. Luc Vangampelaere    
Home

Regionieuws

Home