Protestantse Kerk Wevelgem

Liturgisch bloemschikken rond en op Kerstdag

Liturgisch bloemschikken Kerstdag (2006)

Vanaf de 1ste Advent t.e.m. Kerstdag (die op de 4de Advent zondag werd gevierd) werd er iedere week een bloemstuk opgesteld in de kerk. Dit bloemstuk gaf de bijbelse lezing of het thema van die zondag weer.

1ste Advent

1ste Advent

Lege halve bol omhuld met groen.

In de stilte van de tempel tijdens het opdragen van het reukoffer, verschijnt een engel van de Heer bij Zacharias en verkondigt hem de geboorte van zijn zoon. Hij kan de genade van God niet geloven, want zijn vrouw is op leeftijd en leek onvruchtbaar.

Als hij om een teken vraagt, wordt hij met stomheid geslagen en kan niet meer spreken. Nadat Elisabet zwanger is geworden leeft zij vijf maanden lang in afzondering. In de stilte wordt een belofte van God geopenbaard en krijgt een plek in het binnenste van een mens. In de stilte kan een belofte van leven groeien.

De binnenkant van de bol wordt met een lichte doek bekleed en open gelaten, als beeld van de mens die open staat voor woorden van Gods belofte. De buitenkant wordt met groen bekleed. Het groen van leven omhult het geheim.

Lezing: Lucas 1: 5-25

2de Advent

2de Advent

Het licht van God werpt zijn schaduw vooruit. Voordat de zon op de aarde aan de hemel zichtbaar is het licht te zien door de schaduw heen. Als een kiem van levenskracht groeit een begin van leven aan het licht.

De klimop verwijst altijd naar de verbinding tussen hemel en aarde naar het vertrouwen dat we mogen hebben in de trouw van de Eeuwige. In stilte groeit het geheim van leven. Als een kiem van het kind in de moederschoot

Lezing: Lucas 1: 26-38

3de Advent

3de Advent

Als Maria de zwangere Elisabeth ontmoet, roept Elisabeth luid "De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot" .

De genade van God openbaart zich. In de vruchtbaarheid van beide vrouwen. De èèn jong. De ander oud.

Een granaatappel heeft veel zaden en is daarom een symbool van vruchtbaarheid. Tussen de granaatappels ligt een rolletje met de lofzang van Maria

Lezing: Lucas 1:39-56

Kerstdag

Kerstdag (Geen 4de Advent)

In de adventstijd kwam iedere zondag een ander geheim in de halve bol tot leven.

Nu is het bijna kerst en in het diepste duister, midden in de winternacht, bloeit er een bloem, wit als sneeuw. Leven is tot bloei gekomen.

Het geheim openbaart zich in nieuw leven daar waar men het niet verwacht in een stal. Herders horen het als eersten.

Lezing: Lucas  2: 15-20

Liturgisch bloemschikken Kerstdag (2004)

Vanaf de laatste zondag van het liturgisch jaar (zondag namen noemen) t.e.m. Kerstdag werd er iedere week een nieuw bloemstuk opgesteld in de kerk. Dit bloemstuk gaf de bijbelse lezing of het thema van die zondag weer.

Laatste zondag van het liturgisch jaar

Laatste zondag van het liturgisch jaar
(Zondag namen noemen)

In de schikking ziet u de Hemel en Aarde verbeeld door hoog en laag

De hemel is verbonden met de aarde door een vlechtsel van klimop takken, een soort "ladder van God". Uit de hemel komt de nieuwe stad neerdalen, waar God onder hen zal wonen en elke traan in hun ogen zal drogen.

De vruchtboomtakken lijken te slapen we weten dat ze met de lente aan de boom uitlopen ook de witte bloemen zijn teken van de opstanding

1ste Advent

1ste Advent

Op de standaard ligt een bijbel, opengeslagen bij de lezing van de dag: II Samuël 1: 17 - 27, het klaaglied van David.

Daarom heen ziet u een sobere adventskrans, teken van trouw rondom Gods woord.

Vanuit de binnenkant van de adventskrans komen 12 hangende treurwilgtakken, die verwijzen naar de 12 stammen, met de tranen. De tranen van David verbeeldend, die huilt om de dood van koning Saul.

De kroon van Saul ligt linksonder en een zwaard, waarmee ook zijn beste vriend is gedood. Van verdriet scheurt David zijn mantel: ook die ziet u liggen (bij de joden wordt bij rouw nog steeds een scheur in de kledij gemaakt).

Op de paarse stof staat rechts een kleine sobere schikking van paarse bloemen, een tak met knoppen en klimop (herinner u de 'ladder van de hemel van vorige week).

Met David mogen ook wij midden in het leven, ons toch vasthouden aan de hoop dat God met ons is.

Dat God de wereld heeft voorbestemd tot Messiaanse vreugde, daarom brandt er vandaag bij de bloemenschikking 1 kaars als teken van licht in de duisternis.

Lezing: II Sam 1: 17-27

2de advent

2de Advent

Bloemschikking en project : In de adventstijd wachten we op de koning die komt. Wat voor koning zal dat zijn? Is hij slim en sluw, kun je hem eigenlijk wel vertrouwen?

Van David leren we, dat de koning die komt, heel anders is dan wij verwachten: vooral veel geduld hebben. Maar het betekende ook een groot vertrouwen op de God die zegt: "Ik zal er zijn voor jou".

Met een uitgestoken hand gaat David de ander tegemoet.

Dat naar elkaar reiken ziet u verbeeld in twee schalen die met elkaar verbonden zijn door middel van klimopranken. Zowel op de linker schaal als op de rechter schaal ziet u een blad van een vingerplant als handreiking naar de ander. De kroon van David, hij is nu koning en hij vertrouwt op God.

De paarse bloemen schikking helpt ons tot inkeer te komen en ons net als David om te keren naar God. De Zoon van David zal ons de weg wijzen.

Lezing: II Samuel 3 1-21

3de Advent

3de Advent

Dit om hulp vragen ziet u in de vragende en ontvangende takken, die omhoog stijgen uit de kroon; De roze bloemenschikking verwijst reeds (een beetje licht dringt door- het paars moet wijken) naar het komende kerstfeest, waar de Zoon van David geboren zal worden en waar wij onze hulp van verwachten.

Lezing: II Sam 5: 1-5; 17-25

4de Advent

4de Advent

Dit in beweging komen ziet we in de kronkeltakken, die vol verwachting op wat komen gaat een ontluikende amaryllisbol omringen en dragen, vandaag is geen kroon aanwezig, die heeft David afgedaan en danst in zijn priesterkleed voor God.

Het geheel staat op een oude stam; " uit de stam van David zal de gezalfde komen" de stam ligt voor een deel op een donkere stof, het is niet alleen vreugde wat wij horen. Mikkal blijft kinderloos en Uzza sterft. De andere helft van de stam staat op het paarse (priester-) kleed

Lezing: II Sam. 6:1-23

Kerstmis

Kerstdag

Uit de Davidster komen witte bloemen, die de Zoon van David verwelkomen, de adventskrans met de kaarsen stralen om de kroon: God's zoon is geboren! (het paarse doek is vervangen door een wit, de vreugde barst uit!)

Lezing: II Sam. 7:17-29

Eredienst & Kinderkerk:

Iedere zondag om 10u


Adres:

Spoorwegstraat 18

8560 Wevelgem

Routebeschrijving


Contact:

mevr./ds. Marie-Claire Vandooren

Koetsierstraat 30

8560 Wevelgem

Tel. +32 (056) 51.97.31

marieclaire.vandooren@skynet.be