Protestantse Kerk Wevelgem
© Protestantse Kerk Wevelgem, Spoorwegstraat 18, 8560 Wevelgem
Spoorwegstraat 18, 8560 Wevelgem
Home Over ons Info Publicaties Regio

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Kerk te Wevelgem, die ressorteert onder de Verenigde Protestantse Kerk in België.
De Protestantse Kerk te Wevelgem is een open gemeenschap, die ruimte biedt aan mensen van uiteenlopende protestantse tradities en  opvattingen. Wij willen immers vrijheid scheppen om samen persoonlijk en als gemeenschap gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus,  waaraan een ieder van ons zijn of haar eigen invulling kan geven. Vanuit dit geloof richten wij ons tot onze medemens. Als erfgenamen van de  Hervorming en staande in de traditie van de Verenigde Protestantse Kerk in België pogen wij zo in een open en oecumenische geest "kerk in de gemeente" te zijn: aanwezig, biddend en vierend. Om U een nader beeld van ons te geven vertellen wij nu graag iets over ons kerkelijk leven, de geschiedenis van de gemeente en de liturgie  van de diensten daarvan. Wij hopen zo uw belangstelling te wekken voor een ontmoeting en nadere kennismaking met de Protestantse kerk  Wevelgem, die door haar aanwezigheid nu en in de toekomst mee wil bouwen aan een leefbare en menslievende samenleving in de gemeente  Wevelgem. We hopen U weldra eens te mogen ontmoeten!
Contactadres
Home
Home